Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

 بِـكَــرامـتكـُن ضَحَّــيْــتــو!

حَـــرام عْــلَــيْــكُـــن حَـــرام

تْهـيـنــو الـشَّـعْـب اللّبــنانــي

إنــتــو غَــزَّيــتـــو الإجْــرام

إنــتــو رَمـْـز الـخِـــيــانــــي

 

بْـوَحْـلِ الـشّــر تْـمَـرْمَغْــتــو

إنـتـو يـلّـي شْــهَــدْتــو زور

عَ الـحَــقــايــِـق راوَغْــتـــو

الكبيـر فيكُـن كان زَرْزور!

 

إنـتــو بِالــزلّ غـْـرِقـْــتــو

كِــرْمــال الـرّقْــم الأزْرَق

وقـلوب الشّـعْـبِ حْـرَقـتـو

الشّـعْـب بْدَينـو عَـمْ يِغـْرَق!

 

كِـنـتـو زْرازيـر زْغـيـري

شَـغـلِـتْها تِخْـضَع لـلـنّـسْـر

فـيكُـنْ مَـزْروعـا الغـيـري

إنتـو اللّي خلّـفْـتـو العِـسْـر

 

رَكَّـبتـو عَ الـشّعْـبِ دْيـون

وهَـشَّـلْـتـو الإسْـتِسْمارات

إنـتـو بَـكّـيْــتــو لِـعْــيــون

يا عْـفاريـت الـسَّـمْـسَرات

 

إنـتــو بْـتِـدّعــو الـعِــفّــي

يــا أقـــزام الصَّــفـَـقــات

سْـياسِــتـكُـن كِـلاّ خِــفّـي

مِلـياني نَصْب وسـِرْقـات

 

ضَحَّــيْــتــو بِـالـحِــرِّيّــي

بِـكَــرامـتكـُن ضَحَّــيْــتــو

صِرْتـو أبْـشَـع خَــبْـريّــي

الـشّـرَف عَـنُّـو تْـنَحَّـيْـتــو

 

نِحْـنا القَمْـح وإنتـو زْوان

إنـتـو أقْـرَف فِـطـْـريّـات

نِحْـنـا لـلعِــزّه الـعِــنـوان

نِحْـنـا مْنِحْـمي الحِـرّيّات

سيمون حبيب صفير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى